Master MPS (MPM/MPT)

  • Výkon: 10-800kVA
  • Fáze: 3:3/3:1
  • Typ: VFI (online)

Zařízení UPS řady MPS zajišťují maximální ochranu a kvalitu napájení pro jakýkoli typ zátěže, zejména pro kritické aplikace, zabezpečovací systémy a elektromedicínská zařízení, průmyslové procesy a telekomunikace.
Master Plus je on-line UPS s dvojitou konverzí (třída VFI SS 111 podle IEC EN 62040-3) s transformátorem izolovaným střídačem.

Hlavní parametry

Systém řízení účinnosti / Robustní a spolehlivý / Galvanická izolace / Vysoká kapacita přetížení / Rozsáhlá paralelní konfigurace

Dokumenty

Master MPS)