Master Industrial (MIM)

  • Výkon: 30-80kVA
  • Fáze: 3:3
  • Typ: VFI (online)

UPS řady Industrial poskytují maximální ochranu a kvalitu energie pro jakýkoli typ zátěže, zejména průmyslové aplikace, jako je výroba
a petrochemické procesy, elektrické rozvody a elektrárny. Master Industrial je on-line UPS s dvojitou konverzí (třída VFI SS 111 podle IEC EN 62040-3) se vstupními a výstupními izolačními transformátory.

Hlavní parametry

Napětí baterie: 220 Vdc / Galvanické oddělení vstupu a výstupu / Vysoký zkratový proud / Redundantní ventilace

Dokumenty

Master Industrial