Realizace

Jelikož UPS Technology vnímá svou činnost jako službu a ne jen jako prostou dodávku technologií, je realizace záložního systému nedílnou součástí výsledného produktu. Realizaci se věnují zkušení a průběžně školení pracovníci. Odbornost jednotlivých zaměstnanců je jednou ze silných stránek společnosti.

Nezbytná je znalost nejen dodávaných prvků, ale i těch technologií, které jsou součástí širšího funkčního celku.