Služby

UPS Technology, spol. s r. o. nabízí kromě okamžité prodejní podpory také komplexní program servisních služeb pro všechny dodávané produkty a systémy.

Nejde jen o odstraňování již vzniklých závad, ale i o pravidelnou servisní údržbu – profylaxi zařízení včetně testování stavu baterií, telefonní pohotovostní služby „Hotline“, dálkový monitoring v servisním středisku firmy, revize elektrického zařízení a další sjednané služby, jako jsou například analýzy stavu a chování napájecích sítí, poradenská činnost atd. Tyto jednotlivé služby lze sjednat na základě vybraného předem připraveného servisního programu nebo lze vytvořit zcela individuální skladbu služeb dle vlastního výběru.

Tento komplexní program servisní podpory zákazníka vytváří předpoklady pro spolehlivý a ekonomický provoz zálohovacích systémů a otevírá možnost zvyšování efektivity vlastní činnost zákazníka.

Na základě dlouholeté praxe a zkušeností svých pracovníků zajišťuje UPS Technology, spol. s r. o. i servis řady dalších záložních systémů, které byly dodány jinými prodejci, zvláště v případech, kdy se uživatelé těchto zařízení již dříve rozhodli využívat našich služeb.