Realizace, Reference

Jelikož UPS Technology vnímá svou činnost jako službu a ne jen jako prostou dodávku technologií, je realizace záložního systému nedílnou součástí výsledného produktu. Realizaci se věnují zkušení a průběžně školení pracovníci. Odbornost jednotlivých zaměstnanců je jednou ze silných stránek společnosti.

Nezbytná je znalost nejen dodávaných prvků, ale i těch technologií, které jsou součástí širšího funkčního celku.

UPS Technology, spol. s r.o. za dobu své existence realizovala tisíce instalací záložních zdrojů UPS a stovky instalací motorgenerátorů. Celkový instalovaný výkon se pohybuje ve stovkách megawattů. Na dodávané záložní zdroje poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Mezi typické instalace se řadí nemocnice, výrobní a skladovací budovy, armádní objekty, bytové domy, školy atd.

Vybrané instalace