Software pro MTG

Motorgenerátory, jako záložní zdroje elektrické energie, plní velmi důležitou funkci při výpadku energetické sítě, kdy dodávají el. energii do obvodů, které jsou důležité pro zákazníka.

Při výpadku energetické sítě automatika startu nastartuje MTG, který po přepnutí ATS dodává el. energii důležitým spotřebičům. O této skutečnosti je vhodné informovat uživatele, aby mohl zajistit další kroky pro nepřetržitý provoz MTG při dlouhodobém výpadku energetické sítě (např. doplňování PHM…).

Mimo tuto skutečnost je také užitečné informovat uživatele o aktuální stavu MTG, tj. zda je všechno v pořádku nebo jestli nastal nějaký poruchový stav (porucha dobíjení akumulátoru, porucha předhřevu motoru, nízká hladina paliva v nádrži, sumární porucha…). Pokud se tato informace dostane včas k uživateli, může přijmout náležitá opatření, aby došlo k odstranění poruchového stavu (doplnění PHM, zavolání servisu…).

Tímto způsobem lze udržovat MTG v bezvadném stavu tak, aby byl připraven k dodávání el. energie při výpadku energetické sítě.

K monitorování těchto důležitých stavů můžeme použít následujícími způsoby:

  • Monitorovací a řídící software, který zahrnuje řídící systém SCADA. Tento sw, který lze volně stáhnout z WEB stránek výrobce, umožňuje kompletní monitorování a řízení všech důležitých funkcí MTG.
  • Komunikace přes RS 232 nebo RS 485 podporující MODBUS tak, aby bylo možné začlenit tyto důležité informace do centrální systému MAR.
  • Pomocí USB portu se lze přímo spojit s řídící jednotkou MTG a získat tak okamžitě aktuální informaci o stavu MTG.
  • Další možností je připojení GSM modemu, který umožňuje zasílání SMS na 4 předvolená telefonní čísla v případě změny důležitých stavů (výpadek energetické sítě, návrat energetické sítě, nízká hladina paliva, sumární porucha…).
  • Při připojení rozšiřujícího Ethernet modulu, lze provádět dálkové monitorování pomocí LAN nebo z míst, kde je přístupný internet.
  • Pomocí rozšiřujícího modulu s kontakty lze přiřadit 8 důležitých stavů MTG jednotlivý relé. Tyto stavy pak mohou být dálkově monitorovány přes spínací kontakty relé, Takto lze nejjednodušším způsobem posílat informace o stavu MTG do centrálního monitorovacího systému.
  • Další z možností je přídavný modul s 8-mi digitálními vstupy, které mohou být nakonfigurovány také jako analogové. Těmto vstupům pak lze přiřadit doplňkové informace o stavu MTG (procentuální stav hladiny paliva, teplota, vlhkost, únik kapalin do ekologické vany…).

Výše uvedené komunikační možnosti MTG poskytují uživatelům dostatečně široký výběr tak, aby si mohli vybrat právě ten typ komunikace, který nejlépe splňuje jejich požadavky na monitorování a řízení MTG.