Poruchy sítě

Výpadek elektrického napájení

Charakteristika Úplná ztráta napětí na dobu < 10ms
Příčiny Atmosférické poruchy, spínání, práce na rozvodech
Důsledky Podle délky trvání: nesprávná činnost HW, ztráta počítačových dat, výpadky SW, zastavení výroby, činností

Přechodný pokles napětí

Charakteristika Náhlé snížení napětí v rozsahu 10-100% v trvání od 10 ms do několika sekund
Příčiny Atmosférické jevy, změny zatížení, zkraty v rozvodech
Důsledky Nesprávná činnost HW, ztráta počítačových dat, výpadky SW

Napěťové špičky

Charakteristika Náhlé, velmi krátké zvýšení napětí (až 6 kV za 1,2  σ)
Příčiny Atmosférické poruchy (bouřky), indukční pece
Důsledky Trvalé poškození zařízení, zrychlené stárnutí nebo selhání prvků, průraz izolace

Podpětí

Charakteristika Dlouhodobé snížení napětí v trvání nad několik sekund
Příčiny Zpínání velkých spotřebičů, přetížení motorgenerátorů
Důsledky Nesprávná funkce HW, podle velikosti podpětí může docházet i k nahodilému resetování HW, ztráta počítačových dat

Přepětí

Charakteristika Dlouhodobé vyšší napětí v trvání nad několik sekund
Příčiny Spínání jistících prvků, rozběh motorů
Důsledky Přehřívání a předčasné stárnutí prvků a zařízení

Přechodové jevy

Charakteristika Velký nárůst rušení po dobu přechodového jevu
Příčiny Skokové připnutí a odepnutí zátěže, výtahy, svařovací automaty
Důsledky Nesprávná činnost HW a SW

Indukovaný šum

Charakteristika Rušení elektro-magnetického a elektrostatického původu v prostoru a ve vodičích
Příčiny Spínání výkonových polovodičových prvků, elektrostatické vybíjení
Důsledky Poruchy funkce a činnosti zařízení

Kolísání frekvence

Charakteristika Frekvence kolísá více než 50Hz +/- 5%
Příčiny Regulace motorgenerátoru
Důsledky Nesoulad tolerancí některých přístrojů, ztráta dat počítačů

Naindukování harmonických frekvencí

Charakteristika Vyšší harmonické frekvence superponované na základní sinusové vlně
Příčiny Magnetická jádra elektrických strojů, spínané zdroje, obloukové pece
Důsledky Předimenzování HW, přehřívání, rezonance s kondenzátory, poškození zařízení