Centrála Brno

UPS Technology, spol. s r. o.
Železná 663/5 (dříve Kšírova 118e)
619 00 BRNO

tel.: +420 543 420 299
fax: +420 543 420 297
e-mail : upsups.cz